Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet gekregen? Wist u dat uw werkgever zich aan de wettelijke eisen moet houden? Als uw werkgever zich daar niet aan houdt, kan het ontslag op staande voet niet geldig worden verklaard. Als het ontslag niet geldig wordt verklaard, dan heeft u volgens de wet recht op een schadevergoeding, doorbetaling loon en een WW-uitkering.

Wacht niet af en neem zo snel mogelijk contact op!

Wij van Ontslag-hulp.nl vinden dat iedereen het recht heeft om goed geïnformeerd te zijn omtrent ontslag op staande voet. Bel nu voor een gratis intake gesprek en leg uw zaak voor aan Ontslag-hulp. Wij zullen u helpen met uw verwachtingen en welke weg u het beste kunt bewandelen.

Ontslag op staande voet

Wanneer er voor de werkgever voldoende aanleiding is om het dienstverband van de werknemer per direct te beëindigen, kan de werkgever de werknemer ontslaan op staande voet. Dit is een erg vervelende vorm van ontslag voor de werknemer. Deze vorm van ontslag kan alleen worden toegepast bij écht uitzonderlijke gevallen waardoor de werknemer dit vaak met grote slagingskans kan aan vechten. Bij een ontslag op staande voet moet namelijk voldaan zijn aan de wettelijke vereisten.

 

 • Er moet een dringende reden voor het ontslag zijn. Met een kleine fout vanuit de werknemer is de werkgever er nog niet. Hierbij moet men vooral denken aan strafbare feiten op de werkvloer (bijvoorbeeld diefstal of fraude), steevast veel te laat komen, ruzie maken met collega’s, enzovoort.
 • Het ontslag moet onverwijld worden gegeven. Na constatering van de dringende reden moet de werkgever zo spoedig mogelijk overgaan tot ontslag. De werkgever mag dus niet te lang wachten. Als een werkgever de situatie eerst bespreekt in een vergadering twee weken na het voorval, is de kans aanwezig dat niet aan deze eis wordt voldaan.
 • De dringende reden moet onverwijld worden medegedeeld aan de werknemer. De werknemer heeft namelijk recht op de informatie waarom de werkgever hem wil ontslaan. De werkgever mag daarom ook niet te lang wachten met het kenbaar maken van de dringende reden.
Hulp nodig? Stel uw vraag

  Wanneer de werkgever niet voldoet aan één of meerdere van deze eisen, dan is het ontslag met succes aan te vechten bij de rechter. Zo wordt bijvoorbeeld de dringende reden van ontslag wordt onderzocht en moet dan ook écht dringend zijn. Verder moet deze door de werkgever uitgebreid worden bewezen. Als de rechter van mening is dat het ontslag niet kan blijven bestaan, dan vernietigt de rechter het ontslag. Deze vernietiging heeft terugwerkende kracht: alle aanspraken die de werknemer had vóór het ontslag op staande voet, herleven weer.

   

  WW-uitkering en ontslag op staande voet, kan dat?

  Ontslag op staande voet is ontslag om een bepaalde reden. Het UWV geeft u geen WW-uitkering als u om schuldige redenen werkloos bent. Het ontslag op staande voet voldoet aan de criteria om géén recht te hebben op een WW-uitkering.

  Er is één uitzondering op uw recht om een WW-uitkering te verliezen bij ontslag op staande voet en dat is als u zelf niet verantwoordelijk bent voor het ontslag. Dit betekent dat het ontslag niet uw schuld is. Dit kan gebeuren als de reden voor het ontslag alcohol- of drugsgebruik is. Dit komt omdat deze verslavingen worden geclassificeerd als ziekten, aldus niet uw eigen schuld.

  Zodra iemand met onmiddellijke ingang wordt ontslagen, kan dit voor de rechtbank worden aangevochten om het ontslag nietig te laten verklaren. Werkgevers hebben vaak geen zin in procedures bij de rechtbank en om dit te kunnen vermijden besluiten ze vaak alsnog een vaststellingsovereenkomst aan te bieden.

  Met het geven van een vaststellingsovereenkomst heeft u dus weer kans op een WW-uitkering, maar dat is niet zeker. UWV stelt namelijk zelfstandig vast of er sprake is van een ontslag op staande voet. Als UWV besluit dat hier sprake van is, heeft de werknemer geen recht op een WW-uitkering. UWV kan op grond van de afspraak in de schikking een ontslag op staande voet vermoeden. De schikking biedt dus geen garantie voor werkloosheidsuitkeringen. Het is dus altijd een goed idee om je verhaal voor te leggen aan een van onze juristen.

  Ontslagen op staande voet? Onderneem meteen actie!

  Onze juristen weten precies wat de rechter bij een procedure ter vernietiging van het ontslag op staande voet wilt horen. Neem vandaag nog contact op als u ontslagen bent op staande voet of als dit dreigt. U als werknemer heeft namelijk een termijn van twee maanden om naar de rechter te stappen.

  Meteen hulp inschakelen? Bel 088 – 629 00 42

  Hulp nodig? Stuur meteen uw contactverzoek

  Weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bel meteen naar ons via:  088 - 629 00 42 

  Wilt u liever teruggebeld worden door ons? Via onderstaand contactformulier kunt u uw verzoek achterlaten, waarna wij u binnen 24 uur terugbellen.

   R
   Juridische arbeidshulp voor iedereen

   Bij ons betaalt u nooit voor het eerste telefonische intakegesprek. Wij zullen aan de hand van enkele vragen beoordelen of wij iets voor u kunnen betekenen.

   R
   Elke dag bereikbaar
   Onze juristen zijn 7 dagen per week telefonisch of per mail bereikbaar. Waarom wachten? Bel nu!
   R
   Snelle hulp mogelijk

   Vraagt uw situatie om een jurist? Ontslag-hulp.nl helpt u direct.

   R
   Jarenlange ervaring

   Al onze gespecialiseerde ontslag-juristen hebben ruime ervaring op het gebied van arbeidsrecht. Zo bent u zeker van de juiste hulp.

   088 - 629 00 42

   Bel nu en weet wat wij kunnen betekenen.